മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറി ഇനിമുടി തഴച്ചുവളരും

ഇന്ന് നമ്മൾ പരസ്യത്തിൽ കാണുന്ന സൗന്ദര്യവർധകവസ്തുക്കൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കഷണ്ടിക്കും മുടികൊഴിച്ചിലിനും ഉള്ള എണ്ണയും വയർ കുറയ്ക്കുവാനും ഭാരം കുറയ്ക്കുവാനും ഉള്ള തൈലവും വലിയ വിലയിൽ വിറ്റു…

കിഡ്നിരോഗത്തിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾഇവയാണ്

ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കിഡ്നി രോഗം ഉണ്ട്. കിഡ്നി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ശരീരത്തിലെ രക്ത ശുദ്ധീകരണത്തിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത് ആണ് വൃക്കകൾ അഥവാ കിഡ്നികൾ.…

പാലുണ്ണിയും അരിമ്പാറയും ഇനിപൂർണമായി മാറ്റാം

തൊലിയുടെ നിറമോ അല്പം വെളുത്തതോ ആയ ചെറിയ മിനുസമുള്ള മുത്തുപോലെ നടുഭാഗം അല്പം കുഴിഞ്ഞു തടിച്ച രൂപത്തിൽ ഉള്ള കുരുക്കളാണ് പാലുണ്ണി. ഫോക്സ് വൈറസ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ പാലുണ്ണി ഉണ്ടാകുന്നത്. 5 സെൻറീമീറ്റർ വരെ വലിപ്പമുള്ള കുമിളകൾ ആയാണ് പാലുണ്ണി…