ബോളിവുഡ് ലുക്കിൽ നടി പ്രിയ വാര്യർ,പകുതിയും കീറിയ ഡ്രസ്സ്