ഫാറ്റിലിവർ ഇനിഇല്ലാതാക്കാം

ഫാറ്റിലിവർ അല്ലെങ്കിൽ കരൾവീക്കം ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില മാർഗമാണ് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. കരളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അമിതമായ കൊഴുപ്പ് ആണ് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം. പത്ത് ശതമാനത്തിൽ അധികം കൊഴുപ്പ് കരളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ഈ രോഗാവസ്ഥയായി കണക്കാക്കുന്നു.

ഫാറ്റി ലിവർ പ്രധാനമായും രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്. മദ്യപാനം മൂലം വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് സാധാരണയായി കണ്ടു വരാറുള്ളത്. ശരീരത്തിൽ അമിതമായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഡയബറ്റിക് മുതലായവയും ഫാറ്റിലിവർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാകാറുണ്ട്. നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ കരളിൽ എൻസൈം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നു.

ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ എൻസൈം. ഒരു ചെറു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞ് ദിവസത്തിൽ രണ്ടു തവണ എങ്കിലും കുടിക്കുക.

ഇത് ശീലമാക്കുന്നത് വഴി കരൾവീക്കം നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ദിവസേന 4 കപ്പ് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് മൂലം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും. മഞ്ഞൾ ശരിയായ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതി നോടൊപ്പം ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയാനുള്ള കഴിവ് മഞ്ഞളിൽ ഉണ്ട്.