പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്‍ക്ക് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ വഴി അമേരിക്കന്‍ ബേസ് ക്യാമ്പില്‍ അവസരം