എത്ര കൂടിയ ഷുഗറും ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറയ്ക്കാം

ഷുഗർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ജ്യൂസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതിനായി വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോയാ മിൽക്ക് സ്പിനാച്ച് ഓട്സ് സ്റ്റോബറി ഇയാഗഡ് ചിയാ seed എന്നിവയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായി ആവശ്യമുള്ളത്. സൊയാ മിൽക്ക് ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളതിനാൽ ഇത് ഷുഗറിന് അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

അതുപോലെതന്നെ ഷുഗറിന് ലെവൽ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനും ആരോഗ്യം ഉള്ളതാക്കാൻ ഉം ഇതിനു സാധിക്കുന്നു. സ്പിനാച്ച് ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. രക്തസമ്മർദവും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

It is low in calories but contains a lot of nutrients. Now you should watch this video to see how you make juice that helps lower your sugar level.