പല്ലിൻറെ മഞ്ഞനിറം ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാം

ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് പല്ലിൻറെ മഞ്ഞക്കറ. അമിതമായ ചായകുടിയും മദ്യപാനവും പുകവലിയും പല്ല് നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കിയത് തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനെ കാരണമാകാറുണ്ട്. നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് ചായ കുടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. ഇത് പല്ലിൽ മഞ്ഞക്കറ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത അത് ഇരട്ടിക്കുന്നു.

നമുക്ക് പല മരുന്നുകളും ഇന്ന് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ച് പല്ലു വെളുപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് പല്ലു വെളുപ്പിക്കാനും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പല്ലു പുളിക്കുക മോണ പഴുക്കുക.

In today’s video, we are telling you some ways to avoid bleeding from your gums. You should watch this video in full to know that.