നിങ്ങളുടെ നഖം ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ നഖം പറയും നിങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ

നല്ല നഖങ്ങൾ സൗന്ദര്യത്തിനു മാത്രമല്ല ആരോഗ്യത്തിനും നല്ല ലക്ഷണങ്ങളാണ്. നഖങ്ങൾ നോക്കി നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാനും അതുപോലെ പറയാനും സാധിക്കും. ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്. ആരോഗ്യമുള്ള നഖങ്ങൾക്ക് ഇളംചുവപ്പ് രാശിയുള്ള വെളുത്ത നിറമാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ നഖങ്ങളുടെ വിളറിയ വെളുപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കാരണം പലപ്പോഴും രക്ത കുറവായിരിക്കും.

മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള നഖങ്ങൾ പലപ്പോഴും മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കും. ശരീരത്തിലെ ബിലിറൂബിന് അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നഖങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞനിറം ഉണ്ടാവുന്നത്. മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉള്ളവരുടെ കണ്ണുകളിലും ചർമത്തിലും നഖങ്ങളിലും എല്ലാം മഞ്ഞ നിറം കാണപ്പെടുന്നതാണ്.

നഖങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കാൽനഖങ്ങൾ വളഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു വളരുന്നത് കാൻസറിനെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ. എന്നാൽ പ്രായം കൂടുന്തോറും നഖങ്ങൾ വളഞ്ഞ് വളരാം. നഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

If you like this video, don’t forget to like and share it. Follow likes to get health tips, news, etc. If this knowledge is useful to you, please record the comments.