ഈ പരമ്പരാഗത ലേഹ്യം കഴിച്ചാൽ എത്ര കടുത്ത ചുമയും മാറും

ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എത്ര പഴകിയ ചുമ മാറാനും എത്ര കടുത്ത ചുമ മാറാൻ ഉം വീട്ടിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും കേടു വരില്ല. ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അത് എന്തായാലും കേടാവാതെ ഇരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആയാലും വലിയവർക്ക് ആയാലും ഇത് കൊടുക്കാം. ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്.

ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലയാണ് നിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും അതുപോലെതന്നെ ശർക്കരയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലയും മിക്സിയിലിട്ട് കുറച്ചു വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കാം.

കുറച്ചു മാത്രമേ വെള്ളമൊഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നല്ലവണ്ണം പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. ഇത് എത്ര പഴകിയ ചുമ ഉള്ളവർക്കും ഇതു മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ പ്രായമായവർക്ക് വരെ ഇത് കൊടുത്താൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല ചുമയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കര ആണ് കരിപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര എന്തുവേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എന്നാൽ ഒരിക്കലും പഞ്ചസാര എടുക്കാൻ പാടില്ല.

അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലയും അതുപോലെതന്നെ ഇഞ്ചിയും കുറച്ചു വെള്ളം ചേർത്ത് അടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിങ്ങ് പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ച ശർക്കര ഇടുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു 7 ടീസ്പൂൺ വെള്ളമൊഴിക്കുക കാരണം ആ ശർക്കര ഒന്ന് അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.