ഇതൊന്നു പുരട്ടു മുട്ടുവേദന മാറാൻ

കാൽമുട്ട് വേദന യും കൈ മുട്ടു വേദനയും നിന്ന് പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അല്പം പ്രായമായവരെ പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലുതേയ്മാനം തുടങ്ങി പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ കാൽസ്യത്തെ കുറവാണ്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പലതരം വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതിലൊന്നാണ് ചെറുനാരങ്ങ. ചെറുനാരങ്ങാത്തൊലി കൊണ്ട് കാൽമുട്ട് വേദനയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാം.

ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നാരങ്ങയുടെ തൊലി ഒലീവ് ഓയിൽ എന്നിവയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊലി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് സന്ധിവേദന മാറാൻ നാരങ്ങയുടെ തൊലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊലി നന്നായി തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിൽ ഇടുക ഇതിനു മുകളിലായി ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം.

രണ്ടാഴ്ച ഈ മിശ്രിതം ഇതേ പോലെ തന്നെ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മുറിവ് കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ള ബാൻഡേജ് തുണിയോ നല്ല കോട്ടൺ തുണിയോ ഈ മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വെച്ച് കെട്ടാം.

ഇതിനു മുകളിലായി ഇതു ഊരി പോകാത്ത വിധം പ്ലാസ്റ്റിക്കോ മറ്റും വെച്ച് കെട്ടാം. രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് ആണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. രാവിലെ അഴിച്ച് മാറ്റാം.വേദന മാറ്റാനുള്ള സ്വാഭാവികമായ പരിഹാരമാണിത്.