തൈരുകൊണ്ട് ചെയ്താല്‍ മുഖം ഇങ്ങനെ വെളുത്തു തുടുക്കും

നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി പലതരത്തിലുള്ള ഫേസ്പാക്കുകൾ, ഫെയ്സ് ക്രീമുകൾ, ഫേഷ്യലുകൾ ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നമുക്ക് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന തൈര് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കടകളിൽ പോയി നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ.

എന്ത് ഗുണമാണോ അതുപോലെതന്നെ ഗുണം കിട്ടുന്ന ഒരു ഫേഷ്യൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തൈര് ഫേഷ്യൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക.

എന്നും ഇതിന്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും അറിയുന്നതിനു വേണ്ടി ഇട്ട ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ആയിട്ടും കാണുക. അപ്പോ നമുക്കി അപ്പോ നമുക്കിനീ ഫേഷ്യല് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാ.

ഈ ഫേഷ്യലിന് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് സാധാരണ ഫേഷ്യലിന് ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഫെൻസിങ് സ്ക്രൈബിങ് മസാജിങ് മസാജിന് ശേഷം ഫെയ്സ് പാക്ക് ഇടണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം.