ഷുഗര്‍ മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊന്നു കാണുക ഉപകാരം ആകും: വീഡിയോ കാണാം

ഇന്ന് ഞാൻ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ മരുന്ന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ? ഇൻസുലിൻ ഒരിക്കൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്റെ കിഡ്നി യോ ഹാർട്ട് എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു പോവോ? ഇന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റിക്സ് മലേട്രിക്സ്? എന്താണ് ഡയബറ്റിക്സ് മലേ ട്രിക്സ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് വല്ലാതെ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് ഡയബറ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്.

ഇതു മെയിൻലി സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണിനെ സെകൃഷൻ കുറവ് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്സുലിന് പ്രവർത്തനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഡയബറ്റിക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്.

നമ്മൾ ഏകദേശം ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. 2019ലെ സെൻസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 77 മില്യൺ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. ഒരു മില്യൻ ആളുകൾ എല്ലാ കൊല്ലവും ഡയബറ്റിക്സ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട്. നാല് കോടിയിലധികം ആൾക്കാർക്ക് ഡയബറ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഒരറിവുമില്ല അതിനുവേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നില്ല.