വയറ്റിലെ കാൻസർ സാധ്യത, ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത് : വീഡിയോ കാണാം

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഒത്തിരിയേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ എവിടെയോ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാൻസർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലും, ബന്ധുക്കാരും, നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടുകളിലും ഒക്കെ എത്രപേർക്ക് ആണിത് വരുന്ന.

നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ പോരേ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ആൻസർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ.. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ കാൻസർ വന്നത് ആയിട്ടും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബന്ധുക്കളിൽ കാൻസർ വന്നത് ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

കണ്ടു കാൻസർ ഇല്ല എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പണ്ട് കാൻസർ ഇല്ല ഇപ്പോൾ കുറെ കൂടി കൊണ്ട് ഉണ്ട് എന്നു പറയൽ അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് വലിയൊരു മീനിങ് ഒന്നുമില്ല കാരണം ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണല്ലോ. ഇതെല്ലാം പുതിയ രോഗങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോഴാണ് കാൻസർ ഇത്രയും വന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല.

എന്തായാലും ഭൂരിഭാഗം നമ്മുടെ ക്യാൻസർ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ കണ്ടു പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാൻസർ എന്നു പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ജോണ്ടിസ്, ടൈഫോയിഡ്, മലേറിയ എന്നുപറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തി. കാൻസർ എന്നു പറയുന്നത് പണ്ട് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്നുപറഞ്ഞാൽ ആ….ക്യാൻസർ… പക്ഷേ അതിനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് കീമോതെറാപ്പി ഉണ്ട് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ അവൈലബിൾടീ ഉണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ പലകാര്യങ്ങളിലും നിസ്സാരമായി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.