50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് 50000 രൂപ ലോൺ ആയി ലഭിക്കും. തിരിച്ചടവ് 37500 രൂപ മാത്രം.

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയുമായി ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു 50000 രൂപ ലോൺ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് 25% സബ്സിഡിയോടുകൂടി ആണ് ഈ ഒരു തുക നമുക്ക് ലഭിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം 12,500 രൂപ നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതില്ല 37500 രൂപ നമ്മൾ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതിയാകും ആകും.

അപ്പോൾ ഈ വിഷയം ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക് ചെയ്യുക.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.
If you like this video, don’t forget to like and share it. Follow likes to get health tips, news, etc. If this knowledge is useful to you, please record the comments.