കിറ്റ് വാങ്ങുന്നവർ കാണുക മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് എത്തി. ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം ജനുവരി 9 വരെ

കിറ്റ് വാങ്ങുന്നവർ കാണുക മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് എത്തി. ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം ജനുവരി 9 വരെ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിന്നെ മറ്റൊരു ഇൻഫർമേറ്ററി വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് സൗജന്യ മായി ബന്ധപ്പെട്ടു അതുപോലെതന്നെ റേഷൻ വിതരണ മായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് അപ്ഡേഷൻ ആണ് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക് ചെയ്യുക ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എപിഎൽ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ ചെറിയൊരു മാറ്റം.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.
If you like this video, don’t forget to like and share it. Follow likes to get health tips, news, etc. If this knowledge is useful to you, please record the comments.