ജനുവരി മാസം റേഷൻ വിഹിതം വന്നെത്തി പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ശേഷം വാങ്ങുക

ജനുവരി മാസം റേഷൻ വിഹിതം വന്നെത്തി പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ശേഷം വാങ്ങുക. വളരെ ഇൻഫർമാറ്റിക് മായുള്ള വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം വീണ്ടും നമ്മളുടെ അരിയും മണ്ണെണ്ണയും റേഷൻകടകളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഇരിക്കുകയാണ് ജനുവരി മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം ആണ് നാലാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച യുടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് അർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും എത്രയാണ് അളവ് ലഭിക്കുക എന്നും അതിനെ നിനക്ക് എത്രയാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നു മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ അവകാശമാണ് ആനുകൂല്യം ആണിത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വിഭാഗം റേഷൻ കാർഡുകൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മുൻഗണന വിഭാഗങ്ങളിലെ മഞ്ഞ കളർ പിങ്ക് നിറമുള്ള ബി പി എൽ കാർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പി എച് എന്ന് പറയുന്ന കാർഡുകളുടെ അളവും കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.
If you like this video, don’t forget to like and share it. Follow likes to get health tips, news, etc. If this knowledge is useful to you, please record the comments.