ഈ യുവാക്കളുടെ പ്രവർത്തിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞ കയ്യടി , വീഡിയോ കാണാം !!

ചില പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിരക്കിൽ ഇന്ന് സോഷ്യൽമീഡിയയുടെ മനസ്സ് നിറച്ച ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒഴുകിപ്പോയ നായ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുന്നത് കുറച്ച് യുവാക്കളുടെ വീഡിയോ. പരിശ്രമത്തിന് കഷ്ടപ്പാടിലും ഒരു ലൈക് നൽകി പോകും. എന്തായാലും വീഡിയോ കാണാം.

There is a video of some of the young men who are saving floating dog children today at our mind rate. You will give a liking to the effort. Anyway, watch the video.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.
If you like this video, don’t forget to like and share it. Follow likes to get health tips, news, etc. If this knowledge is useful to you, please record the comments.