ജനുവരി മാസം പൊടിപൂരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രധാന അറിയിപ്പ്

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇൻഫർമേറ്ററി വായ ഒരു വീഡിയോ ലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഒരു ദിവസം 2021 പുതുവർഷത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൻറെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതിൻറെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുവാൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതായി എല്ലാവരും വീഡിയോ തീർച്ചയായും ലൈക് ചെയ്യണം.

സാമൂഹ്യക്ഷേമ വും കരുതലും ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതുവർഷത്തിൽ നിരവധി പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വയോജനങ്ങൾക്ക് ഇനിമുതൽ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ വീട്ടിൽ ലഭിക്കും എമാരായ 1000 കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിഭ ധനസഹായ പദ്ധതിയും ആരംഭിക്കുകയാണ്.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.
If you like this video, don’t forget to like and share it. Follow likes to get health tips, news, etc. If this knowledge is useful to you, please record the comments.