നേരത്തെ തിരിച്ചറിയൂ ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്ക്

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അറ്റാക്ക് നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നെഞ്ചുവേദന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെ അതുപോലെ ലെ നെഞ്ചിലെ വേദന കഴുത്തിലേക്കും തോളുകളിലേക്കും കടക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നതെല്ലാം അറ്റാക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ്.

പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമില്ലാതെ തന്നെ തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നത് അറ്റാക്കിനെ കാരണമാണ്. അതുപോലെ പോലെ തല കറങ്ങുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് എല്ലാം അറ്റാക്കിനെ മുന്നേയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.

If you like this video, don’t forget to like and share it. Follow likes to get health tips, news, etc. If this knowledge is useful to you, please record the comments.