കാപ്പിക്ക് കടുപ്പം വേണ്ട മഴക്കാലത്ത്

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മഴക്കാലത്ത് കാപ്പി കടുപ്പം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിൻറെ സമയത്ത് ഒരു അശ്രദ്ധയും പാടില്ല. വെറുംവയറ്റിൽ ഒരിക്കലും കാപ്പി, ചായ എന്നിവ കുടിക്കരുത്.

തലേദിവസത്തെ ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത്. കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും കാലത്ത് കഴിക്കരുത്. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത ഉടനെ അത് കഴിച്ചിരിക്കണം തണുക്കാനായി അനുവദിക്കരുത്. അമിതമായ മസാലകൾ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണത്തിലുൾപ്പെടുത്തരുത്.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.

If you like this video, don’t forget to like and share it. Follow likes to get health tips, news, etc. If this knowledge is useful to you, please record the comments.