ദേഹത്തെക്കുരു ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നമാണ്

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ശരീരത്തിൽ കുരുക്കൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹോർമോൺ പ്രശ്നം ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുരുക്കൾക്ക് പ്രധാനകാരണം. അതുപോലെ ശരീരത്തിലും കുരുക്കൾ പലർക്കും കാണാറുണ്ട്.

പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗം ആണ് ചെവിക്ക് താഴെ കാണുന്ന കുരുക്കൾ. വയറ്റിലെ കുരു കാണിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് കൂടുതലാണ് എന്നതിന് തെളിവാണ്. പുറം കഴുത്തിൽ കാണുന്ന കുരുക്കളുടെ കാരണം ദഹന നാഡി പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പ്രശ്നമാണ്.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.

If you like this video, don’t forget to like and share it. Follow likes to get health tips, news, etc. If this knowledge is useful to you, please record the comments.