വീടിൻറെ ഉള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വീട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറക്കാനുള്ള 9 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുതരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആദ്യം തന്നെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുക. എനർജി വരുന്ന പ്രധാന വാതിൽ തുറന്നു ഇടണം. വാതിലിനെ വശത്ത് 9 ഒറ്റ രൂപ വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

തടി പാത്രത്തിൽ നിറയെ ഫലങ്ങൾ വയ്ക്കുക. അതുപോലെ സൂര്യപ്രകാശം അകത്തുകടക്കാൻ ജനാല തുറന്നിടുക. പ്രകൃതി സംബന്ധമായ പടങ്ങൾ തൂക്കിയിടുക. അതുപോലെ എല്ലാ റൂമിലും കണ്ണാടി വെക്കുക. ചെടികൾ, പൂക്കൾ, പഴങ്ങൾ എന്നിവ ഗൃഹത്തിൽ വയ്ക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് എനർജി കടന്നുവരാൻ സഹായിക്കും.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.

If you like this video, don’t forget to like and share it. Follow likes to get health tips, news, etc. If this knowledge is useful to you, please record the comments.