നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ ഈ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ.!! ഐഡി പ്രൂഫ് മാത്രം മതി ഇത് ലഭിക്കാൻ

ഇൻഫർമേറ്ററി വായ് ഒരു വീഡിയോ യിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അറിയിപ്പുകൾ ആണ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇംപോർട്ട് ഉണ്ടായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് ആദ്യമായി തന്നെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് കണക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച്.

ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും കാർഷികേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കളിയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതും ക്രമാതീതമായ ഇപ്പോൾതന്നെ ഗ്യാസിന് വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അപ്ഡേറ്റുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിത്തന്നെ വീഡിയോയിലൂടെ നൽകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ 600 രൂപ ആയിരുന്നു ഗ്യാസിന് വില 650 ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പംതന്നെ സബ്സിഡി നിർത്തലാക്കി ഇരിക്കുകയാണ് സബ്സിഡി ഇല്ലാത്ത തന്നെയാണ് നമുക്ക് 650 രൂപ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലഭിക്കുന്നത്.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.