55 രൂപ മുടക്കിയാൽ കേന്ദ്രം തരും മാസം 3000 രൂപ

പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേന്ദ്രമന്ത്രാലയം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചേർന്ന് രാജ്യത്തെ അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയൊരു രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രം യോഗി മൻധൻ യോജന എന്നാണ് പേര് ലേക്ക് 18 വയസ്സു മുതൽ 40 വയസ്സുള്ള അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം വന്നിട്ടുള്ളത്.

ഏതൊക്കെ മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് ആണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം നോക്കാം ഓട്ടോഡ്രൈവർമാർ വീടുകളിൽ ചെന്ന് വിൽപന നടത്തുന്ന വീട്ടുജോലിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കർഷകത്തൊഴിലാളികളെ ബീഡിത്തൊഴിലാളികൾ കൈത്തറി തൊഴിലാളികൾ നിർമ്മാണതൊഴിലാളികളെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ സ്കീമിൽ അംഗം ആകാൻ സാധിക്കും..

അപ്പോ 18 വയസ്സ് 40 വയസ്സുള്ള വരാണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ 60 വയസ്സ് വരെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്കീം തുക അടക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം പ്രതിമാസം 3000 രൂപ പെൻഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ടീമിനെ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് പ്രതിമാസം 15,000 രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വരുമാനം.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.