കറണ്ട് ബില്ല് കുറയ്ക്കാൻ സുവർണ്ണാവസരം പുതിയ സർക്കാർ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചു

നമസ്കാരം ഇൻഫർമേറ്ററി വായ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഓരോവർഷവും വൈദ്യുത ഉപഭോഗം വർധിച്ചുവരികയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈദ്യുതി ഇതിനൊരു പരിഹാരം ആയി മാറുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുവാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സൗരോർജ പദ്ധതി രണ്ട് മാതൃകയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കേരളമാതൃക 2 കേന്ദ്ര മാതൃക ഇഷ്ടമുള്ള മാതൃക തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ്.

 

ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മാതൃകയും അതുപോലെതന്നെ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ആണ് ഈയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.