കേരളത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓയിലില്‍ ജോലി അവസരം

പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ കേരള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് ഡിവിഷനിലേക്ക് വിവിധ ഷേഡുകൾ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എത്തി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ.

നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആർക്കെല്ലാമാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഡിവിഷനിലേക്ക് ആണ് വിവിധ ആളുകളെ അപേക്ഷിച്ചത്.

ടെക്നിക്കൽ ഹാൻഡ് ഓൺ ടെക്നിക്കൽ റോഡിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റുകൾ തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്ഥലം.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.