വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ബാധകം

വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ബാധകം. വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന അഞ്ചുദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യുവാനായി പോവുകയാണല്ലോ.

നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും സുരക്ഷാ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുമായി നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതു പോലെയല്ല അവിടെ നാടുമുഴുവൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ആരും വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പോകരുത്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഒരു വിവരം നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈക് ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ലൈക് ചെയ്യുക.

വോട്ട് ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേര് കയ്യിൽ കരുതണം ഉള്ള പേര് എടുത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും അവിടെയുള്ള പേര് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് പുറത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് അകലം പാലിച്ചവർ മാറിനിൽക്കണം.

നിർബന്ധമായും ധരിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഐഡി കാർഡ് പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം പോളിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ് നിങ്ങൾക്ക് സാനിറ്റൈസർ നൽകുന്നതായി ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് വോട്ടർമാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം ഒന്നാം പോളിങ് ഓഫീസർ നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ പരിശോധിക്കുക ആയിരിക്കും ഓഫീസർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാസ്ക് മാറ്റങ്ങൾ മുഖം കാണിക്കണം.

അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ രണ്ടാം പോളിങ് ഓഫീസർ ഉടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക രണ്ടാം പോളിങ് ഓഫീസർ 25 ചൂണ്ടുവിരൽ നിങ്ങൾക്ക് മഷി പുരട്ടി നൽകും തുടർന്ന് രജിസ്റ്ററിൽ വോട്ടെടുപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശം സ്വന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം