കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കുന്ന പാമ്പ്: വീഡിയോ കാണാം

പാമ്പുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ജീവികളെ പിടിച്ചു ഭക്ഷണമാക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ പഠിച്ച ഭക്ഷണമാക്കുന്ന മലമ്പാമ്പിനെ ആണ്. യൂട്യൂബിൽ നിരവധി ആൾക്കാരാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കൂടിനുള്ളിൽ നിരവധി കുഞ്ഞിനും ഒരു വലിയൊരു മലമുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

കാണുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്നലെ പോയി. ഓരോന്നിനെയായി ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓരോന്ന് പിടിച്ചശേഷം അതിന് ശരീരത്തിൽ തന്നെ വലിച്ചുമുറുക്കി ആണ് ഇതിനെ കൊന്നതിനു ശേഷം ആണ് ഇതിനെ ഭക്ഷണം ആക്കുന്നത്.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.