മൈദയും പൊറോട്ടയും ഭീകരന്മാരല്ല; തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കരുത്;പൊറോട്ട കഴിക്കേണ്ട രീതി

മൈദയും പൊറോട്ടയും ഭീകരന്മാർ എല്ലാം തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് കഴിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുതരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ ബോക്സിൽ കമന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.

മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണമാണ് പൊറോട്ട എന്നാൽ പൊറോട്ട കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഏറെ പ്രചാരമുണ്ട് ഇതിന് സത്യമെന്താണ് പൊറോട്ട ഗുണമോ ദോഷമോ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. Watch Video Full.

മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് പൊറോട്ട..!!
ഇതിന്റെ സത്യമെന്ത് ?
പൊറോട്ട ഗുണമോ ദോഷമോ ?
കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ..

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.