കിഡ്‌നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ത് ?എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ?

വൃക്കയിൽ കല്ല് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ത് ? ഇത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ? കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം. ഇന്ന് ഡോക്ടർ വന്നിരിക്കുന്നത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ത് അത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിരവധി പേർക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്.

വൃക്കയിൽ കല്ലുണ്ട് കാരണമെന്തെന്നും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും താഴെയുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണാം. മുഴുവനായി വീഡിയോ കണ്ടതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് മികച്ച നല്ല വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനു മറ്റുമായി ചാനൽ ലൈക് ചെയ്യുക.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കൾ കൾ ന്യൂസുകൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അ ഉപകാരപ്രദം ആയെങ്കിൽ കമൻറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.

1. സാറേ ഇതിൻറെ വേദന അനുഭവിച്ചു . ആർക്കും വരരുത്.
2. സുഹൃത്തുക്കളെ: എനിക്ക് കല്ല് പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭേദം ഉണ്ട് :മൂത്റംത്തിൽ പത വരുന്നു :::നിങ്ങൾ ക്ക് അത് പോലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടൊ.
3. സർ എനിക്ക് വലത് കിഡ്‌നിയിൽ 4.4mm സ്റ്റോൺ vu ജക്ഷനിൽ ഉണ്ട്. ഇതു പോവാൻ എന്തു ചെയ്യണം.
4. സാർ എനിക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഗൗട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ട് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകാൻ സത്യത ഉണ്ടോ ലക്ഷണം ഒന്നും ഇല്ല.